Grota Farcu - Rosia (Peştera cu Cristale)

Peştera Farcu (Peştera cu Cristale)

Peştera Farcu, cea mai importantă cavitate din perimetrul cercetat, se găseşte la 195 m de la intrarea în galeria minieră. Accesibilă prin intermediul a 3 deschideri, dintre care una este închisă cu o poartă metalică.

Peştera este formată în principiu dintr-o galerie cotită, relativ largă şi înaltă, cu secţiuni eterogene, la care se racordează un scurt nivel superior şi 5 puţuri închise în fund de sac. Raportat la intrarea principală (nr. 3) spre nord se desfăşoară o galerie ascendentă meandrată, relativ strâmtă (1- 1,5 m), din care la cota +5 se desprinde nivelul superior. Din acel punct galeria îşi măreşte dimensiunile (3/3,5 m) şi după 8 m parcurşi devine descendentă. Segmentul final al sectorului nordic are 22,5 m lungime, iar dimensiunea galeriei atinge pe alocuri 5/5 m. Galeriei principale i se racordează 4 laterale descendente, terminate cu puţuri închise în fund de sac (3 la număr) respectiv interceptate de galeria minieră.

Sectorul sudic debutează cu o galerie uşor descendentă care se lărgeşte progresiv până la 4/4 m, atins în punctul de racord cu nivelul superior. Din acel punct galeria se lărgeşte şi mai mult, atingând 5/10 m în dreptul unei cupole freatice, pentru a se închide brusc după un parcurs de 39 m. Micul nivel superior este format dintr-o galerie ascendentă, lungă de 19 m, care prin intermediul unui puţ debuşează în sectorul nordic şi prezintă în zona mediană o laterală puternic descendentă.

Din punct de vedere morfometric Peştera Farcu are o dezvoltare de 251 m şi o denivelare de 16 (-7,5;+8,5) m. Extensia este de 76,5 m, de unde rezultă un coeficient de ramificaţe egal cu 3,2. Din totalul de galerii 66 m sunt pasaje verticale, valoare care reprezintă 26,2% din dezvoltare.
Peştera Farcu este o cavitate de tip geodă, fără intrare naturală penetrabilă, care evidenţiază doar forme generate de un regim înecat de curgere, neafectate ulterior de remodelarea vadoasă. Cavernamentul s-a format într-o perioadă carstogenetică anterioară în comparaţie cu cea actuală, în cadrul unui acvifer ale cărui puncte de alimentare şi descărcare nu au putut fi identificate. O coborâre bruscă a cotei nivelului de bază local a determinat transferul cavităţii direct într-un regim fosil, fără trecere prin faza vadoasă.

În momentul descoperirii sale, prin prisma bogăţiei speleotemelor, Peştera Farcu a fost considerată o adevărată bijuterie, remarcabilă fiind printre altele abundenţa şi mărimea cristalelor de calcit, respectiv existenţa unor stalactite-macaroană cu lungimi de până la 1,5-2 m. Din nefericire cavitatea a fost aproape complet devastată de mineri, care chiar şi în zilele noastre mai oferă spre vânzare "suveniruri" din Peştera Farcu.

regio

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru informaţii detailate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.