Biserica de lemn din Brădet

biserica-de-lemn-Bradet

Biserica de lemn din Brădet a fost ridicată în anul 1733. Aceasta este una dintre cele mai monumentale și desăvârșite realizări în arhitectura sacră de lemn din Transilvania, ce a servit, fără îndoială, drept model bisericilor de lemn din Valea de Jos, Rieni, Ghighișeni și probabil altora din zonă, astăzi dispărute. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: BH-II-m-A-01121.


Începutul acestei biserici este fixat de o pisanie lungă la intrarea în naos, care consemnează următoarele: "Ac[e]astă sf[â]tă și Dumnezăiască besearecă sau făcut în zilele pre luminatului împăratului al șasele Liopoldu Karliușu, meșterii carei au făcut beseareca aceasta în satu în Bră[de]tu au fost din ținutul Abrudului anume Măndruțul și cu Briciu Crăciun, iară mitropolitu au fost Vitănchie, mitropolit creștin, și toți br[ă]dăt[a]nii cu bătrăni și cu tineri sau nevoit cine cu ceau putut sau nevoit, de au făcut această sf[â]ntă Dumne[ze]iască besearecă, iară când au fost de la nașterea lui Hs văleat 1733, - iară de sar afla cineva nebun să găndească cu răotate asupra ac[est]ei sf[i]nte beseareci să slob[oa]ză pre [ea] foc sau altă străcăciune să fie afurisit și anaftema de trei 318 de părinți sf[i]nți din Nechie amin - scrisam e[u] popa Vasilie. Iară acel preut ce va sluji întru această sf[â]ntă besearecă să zică să le erte D[umne]zău păcatele meșterilor și tuturor cine au agiutat la sf[â]nta besearecă.
Pe iconostas, în jurul ușii împărătești se poate citi parțial pisania lăsată de pictorul David Zugravu de la Cutea de Argeș: "Ani D[o]mnulu[i] 1750 sau zugrăvit David ... nou făcut și sau zugrăvit fiind și ... Pușla Ion și Po[pa] Mihai. Foarte tare au stăr[uit]...".

regio

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru informaţii detailate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.