EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA PIETREI ŞI A MARMUREI

EXPLOATAREA ŞI PRELUCRAREA PIETREI ŞI A MARMUREI

Dintre ofertele naturale ale subsolului zonei, piatra de diferite feluri şi marmura s-au constituit şi ele în surse de prelucrare pentru unii locuitori de aici, cu diferite scopuri, urmând diferite comenzi sociale.

Piatra a fost exploatată direct din văile Crişului şi ale afluenţilor săi sau din cariere naturale, de foarte multă vreme, pentru fundaţia caselor, pentru drumuri, construirea de poduri, garduri, porţi, dar şi pentru cioplirea ca pietre de moară, de râşniţă, monumente funerare, alt instrumentar gospodăresc etc. Exploatarea marmurei ţinea cu prioritate de comenzi speciale, în general urbane, răspunzând unor norme de lux, comparativ cu viaţa omului de la sat. Bunyitay Vincze, într-o istorie a Episcopiei de Oradea, apărută la Oradea în 1883-1884, menţionează că la 1570 Dieta hotăra ca domeniile aflătoare în Partium să dea, pe lângă contribuţiile în bani şi lucrători specializaţi dintre iobagii domeniali care să exploateze şi să transporte cu căruţele piatra şi marmura necesare clădirii caselor din Oradea. Un an mai târziu, fiecare nobil se obliga să dea câte un car de piatră de fiecare poartă din satele ce le avea în stăpânire. Zăcămintele de bază erau cele de la Vaşcău unde se exploata o marmură de diferite culori „variegati coloris utpote albi, rubri, flavi, viridis, nigri et cerulei”. Urbariul Beiuşului, la 1777, menţionează descoperirea şi exploatarea de marmură neagră în posesiunea Finiş, tot cam atunci descoperindu-se şi marmură albă la Budureasa.

Exploatarea marmurei şi a pietrei ce asigura material de construcţii în special mediului urban – Oradea şi chiar oraşelor din Câmpia Panonică, cărăuşia ei pe distanţe aşa de mari, era o muncă istovitoare. Piatra era o materie primă şi pentru meşterii locali, care ciopleau roţi de moară, lespezi pentru caminiţele de piatră, râşniţe, bălătruci de zdrobit sarea, monumente funerare etc.. Existau meşteri specializaţi în Cusuiş, Tărcăiţa, iar în prelucrarea marmurei îndeosebi la Vaşcău, Câmp-Moţi, Coleşti. În timp, exploatarea marmurei la Vaşcău s-a industrializat.

regio

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Pentru informaţii detailate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.